top of page

Казус No.9

Реч и изявления относно човешките права 

Гърция

Университет на Пирея

oil-painting-colorful-original-acrylic-color-canvas.jpg

Ключови думи

Екстремизъм, стереотипи, расизъм, пристрастия, училище

Училище

висше образование

Подробно описание на ситуацията

Хепънингът се проведе във 2-ро СОУ в гр. Драпецона, Гърция. Това училище беше едно от първите, които приеха да организират специални класове за ученици бежанци, живеещи в горещата точка на Шистос. 

Поради това в училищата в Драпецона се проведоха редица расистки акции от членове на фашисткото движение и партия Златна зора и бивш депутат от Златна зора, обвиняем за убийството на музикант, известен с хуманитарната си дейност. Освен това родителите на някои ученици не са съгласни с намерението децата на бежанци да бъдат включени в училището, поради техния мюсюлмански произход.

Благодарение на усилията на учителите за насърчаване на правата на човека, 15 деца на бежанци бяха включени в училищната среда и напълно приети от своите връстници, въпреки непрекъснатите смущения, които разстройваха училищната среда.

Изпитвали ли сте някога нещо подобно? Кои мерки бихте използвали, за да допринесете за създаването на приобщаваща среда?

Споделете вашите идеи и предложения в онлайн форума на TEACHmi!

Ето няколко въпроса за саморефлексия:

  • Използвали ли сте някога изкуствата като инструмент за социално включване? Как можете да го интегрирате в работата си?

  • Какви други мерки бихте могли да предприемете в подобни ситуации?

  • Какви компетенции и ресурси са ви необходими?

  • Как можете да насърчавате ценностите на откритост и междукултурност в обществото? Сещате ли се за някакви методи за включване на родителите и цялата общност?

Първоначална реакция

Подкрепени от своите учители, учениците от коренното население осъзнаха, че целият този език на омразата и негативните настроения срещу децата бежанци ще имат лошо въздействие върху тях, с риск да бъдат изключени от образователната система.

Предложено решение

С помощта на учителите учениците организираха срещи в класната стая, за да планират малък фестивал за гръцкото и афганистанското приятелство. Учениците имаха намерение да разпространят посланието на гръцко-афганистанското приятелство до всички заинтересовани страни в училище. Така поканиха служители от Министерството на образованието, Общината и др.

Фестивалът, наречен Забранено изкуство, видя Тарик, Хабиба и местните ученици да работят заедно, за да създадат необходимия материал. Целта беше заедно да открием трудностите и историите за нарушаване на правата и свободите в двете страни и да ги споделим.

След силно сътрудничество и съвместно търсене те откриха, че тези истории са все още живи в музиката и поезията на двете страни. Те разбраха, че идеята за любовта и мира е запечатана в изкуствата през десетилетията. Продължавайте да символизирате непрекъснатата борба на смели хора, която може да помогне за насърчаването на тези универсални ценности.

Теми 4 и 6 се фокусират върху управлението на многообразието и потенциалните недоразумения и конфликти, които могат да възникнат в междукултурен контекст, и следователно могат да предложат полезни съвети.

Защо този казус е подходящ?

Работейки ръка за ръка за създаване на приятелска среда в училище и в обществото, тази добра практика имаше голямо положително въздействие върху това училище в Драпецона. Надяваме се, че може да се превърне в източник на вдъхновение за подобни инициативи в училище в бъдеще.

bottom of page