top of page

Дейност 2 Тема 1 

Наименование

Каква е твоята цел?

Продължителност

30 минути

Резултати от обучението

До края на тази дейност учениците ще могат да:

• Определете конкретни цели

• Използвайте подходящи мерки за наблюдение и проследяване на напредъка в постигането на целите си

• Поставете си предизвикателни, но постижими цели, с по-силна мотивация и ангажираност

Метод

SMART поставяне на цели

Ресурси

Приложение I – въпроси за SMART целеполагане

Описание

Поставянето на ясни, разумни цели, идентифицирането на конкретни стъпки и план за действие може да повиши мотивацията на учениците и да се съсредоточат върху постигането на целта.

Ако искате да научите повече за това как да засилите способността на учениците да планират своя личен и учебен път, погледнете Ръководството за обучение, базирано на силата в Ръководствата за учители на TEACHmi. Картата за усъвършенстване на учениците ще предостави уникален инструмент за подпомагане на учениците при поставянето на техните цели.

 

Тук предлагаме процеса на поставяне на цели SMART, който може да се използва в началото на менторската сесия, за да помогне на наставляваните да определят своята лична цел и цел за развитие на ученето.

Приложение I ще ви предостави обяснение на процеса на SMART поставяне на цели.

 

Обяснете на менторите, че при поставянето на SMART цели е важно: 

  • Помогнете на наставлявания при дефинирането на целите му като план за действие, а не като декларация за намерение, напр.:
    План за действие: Ще кандидатствам за тази работа.Декларация за намерение: Искам да кандидатствам за тази работа. (ГРЕШНО!)

  • Предложете на наставляваните да запишат целите си на видно място, за да ги помнят всеки ден. 

 

Насочвайте наставлявания във всяка необходима промяна или адаптация поради специфични обстоятелства.

Актуални теми за обсъждане

REST – Подкрепа и обучение за заетост на бежанци: https://rest-eu.org/it/

 

Вдъхновен от: Дракър, П., Практиката на управлението, Харпър, Ню Йорк, 1954 г.; Хайнеман, Лондон, 1955 г.; преработено издание, Butterworth-Heinemann, 2007

Приложение I - Въпроси за SMART поставяне на цели

Споделяйте истории, снимки и видеоклипове от вашия клас, докато използвате тази дейност!

bottom of page