top of page

Дейност 5 Тема 1

Наименование

Пространство на/за всички

Продължитеност

Най-малко четири урока в менторската програма:

Урок 1: Обяснение и избор на тема от всяка двойка ученици

Урок 2: Събиране на необходимата информация / обекти

Урок 3: Разработване на проекта

Урок 4: Презентация

Очаквани резултати

До края на тази дейност учениците ще могат да:

 • Приложете по-силни когнитивни и езикови умения чрез:

  • Научаване на нови думи и информация

  • Развиване на критично мислене и креативност

  • Подобряване на уменията за комуникация и разговор

 

 • Покажете по-високи емоционални, релационни и социални умения чрез:

  • Участие в опит за съвместна работа 

  • Откриване на нови възможности за социализация

Метод

Междукултурно обучение

Ресурси

Необходимите ресурси ще варират в зависимост от темата и проекта, избрани от всяка двойка ученици.

Интернет може да е необходим за по-нататъшно проучване по дадена тема.

Други материали могат да бъдат събрани от всеки ученик.

Описание

Всяка двойка ученици ще работи върху представянето на употребите и обичаите на културата на ученика мигрант. Те ще направят някои изследвания и ще представят резултатите в различни формати, напр. видео, PPT презентация, плакат, книга.

 

В последния ден на класа ще бъде показан музей на културите!

 

Всяка двойка ще представи своя междукултурен проект, включващ вербализации както на мигрантски, така и на роден език. 

Урок 1

Учителят обяснява дейността, нейните учебни цели и кани учениците да изберат тема. Възможните теми включват:

 • песни / танци / фолклор / традиционни истории

 • гастрономия

 • Тържества

 • Религия

 • Митници

 • Облекло

 • Занаяти

 • Символи: знаме, химн…

 • Снимки

 • Музикални инструменти

Урок 2: Събиране на необходимата информация / обекти

Учениците правят някои проучвания в мрежата или като включват семействата си (също като събират предмети). Те определят какво ще включат и необходимия материал, за да развият работата си.

Урок 3: Разработване на проекта

Учениците ще работят върху разработването на своя културен проект: могат да създадат видео, презентация в Power Point, плакат, колекция от снимки, книга с рецепти.

За всяко включено изображение те ще добавят дума или изречение, описващи го на езика на ученика мигрант, със субтитри на езика на обучение.

Урок 4: Презентация

Всяка двойка ученици ще представи резултатите си пред класа.

 

Бележка за учителите: за учениците с мигрантски произход може да им е неудобно да представят пред група хора. Внимавайте с реакцията им и евентуално помолете местния ученик да представи проекта.

След края на дейността можете да поставите резултатите от всеки проект на стената на класната стая, за да допринесете за междукултурна среда.

Можете да улесните презентациите, като използвате вече споменатите упражнения за разказване на истории и театрални упражнения.

Актуални теми за обсъждане

 • За местните учемици: знаехте ли за тази културна практика?

 • Открихте ли някои общи елементи между двете култури?

 • Беше ли трудно да се намерят необходимите ресурси/информация?

Споделяйте истории, снимки и видеоклипове от вашия клас, докато използвате тази дейност!

bottom of page