top of page

Дейност 1 Тема 2

Наименование

Загрявам

Продължителност

30 мин. или повече в зависимост от броя на участниците

Очаквани резултати 

До края на тази дейност учениците ще могат да:

 

  • Спечелете увереност и доверие в групата

  • По-добре се разбирайте

  • Размишлявайте върху културата и идентифицирайте начини за преодоляване на критични ситуации

  • Преодоляване на бариерите пред публичното говорен

Метод

Активно слушане, междукултурно обучение

Ресурси

  • Флипчарт / черна дъска

  • Карта на света

Приложения

Приложение I. Какво има в името?
Приложение II. Обект – вашата култура
Приложение III. От къде си?

Описание

Предложените упражнения имат за цел да функционират като ледоразбивачи, за да помогнат на участниците да се опознаят и да преодолеят страха от говорене пред други хора. Можете да изберете най-подходящото упражнение (предоставено в приложенията) в зависимост от вашата класна група.

Споделяйте истории, снимки и видеоклипове от вашия клас, докато използвате тази дейност!

bottom of page