top of page
Предварителна оценка
(Фаза 1)

Въведение

 

Предварителната оценка се концентрира върху познаването на очакванията на децата и младите мигранти във връзка с техния опит в училище, както и техните нужди, трудности, чувства и емоции, които очакват този процес. Познаването на тези аспекти ще бъде от съществено значение за разбирането на първоначалните условия на тези ученици и, въз основа на тях, за планиране на целенасочена и индивидуална интервенция.

Инструмент

Лична среща
Семейна оценка
Оценка на нуждите и контекста
Контролен списък за директно наблюдение
Goals Planner - Life Path
Планиране на цели - жизнен път
Оценка на психомоторните измерения
bottom of page