top of page

Инструмент 1 Фаза 1

Заглавие

Лична среща

Първата среща с ученика е от голямо значение. Трябва да се имат предвид следните елементи за установяване на уверена връзка

Инструкции

Осигуряване на спокойна среда

  • Учителят трябва да говори спокойно и бавно, като информира ученика, че може да ви прекъсне във всеки един момент, ако има съмнение.

  • Учителят трябва да обясни целите на първата среща, включително как това ще продължи в хода на изпълнение на протокола.

  • Учителят трябва да информира ученика, ако той или тя иска да запише въпросите. За всеки въпрос няма правилен или грешен отговор, само индивидуален опит на всеки ученик.

  • Трябва да подчертаете, че събраните данни са поверителни и служат само за проектиране на ефективен педагогически и приобщаващ път за него/нея.

  • Учителят трябва да поиска разрешение за стартиране на въпросника

Каква е ползата от личното интервю?

Използваи го!

Едно интервю в неформален контекст може да доведе до по-убедителна оценка. Имайки предвид този изглед, ние представяме общ шаблон за интервю, който лесно може да бъде преобразуван в мисия.

Обърнете внимание и се адаптирайте

Примерът е само ръководство за въпросник, което трябва да се приложи и следователно са необходими възможни адаптации, особено по отношение на езика, използван с по-млада аудитория, особено с малки деца

Проектът на интервю/куест има за цел да разбере по-добре личната и семейната история и да идентифицира обща оценка на основните нужди (било то социални, емоционални, семейни, емоционални и т.н.) на интервюирания, някъде след приемането им.

Насоки за лично интервю

Забележка

От младия ученик се иска да предостави лична и семейна информация, така че социално-познатата характеристика да може да се използва за индивидуална и подробна оценка. Отново се подчертава вашето задължение за професионална тайна относно предоставената информация

bottom of page