top of page

Инструмент 6 Фаза 1

Заглавие

Планиране на цели - жизнен път

Инструкции

Контекстът „Време“ (виж Ръководство за учене, базирано на силата) се използва в това измерение като част от заключението на предходната оценка. Планирането интегрира констатациите, произтичащи от прилагането на предишните пет (5) инструмента (вижте особено личното интервю) и осигурява систематизиране на действията на учителя, свързани със следващите стъпки. Със същата рационалност на другите плановици, както е споменато в предишния параграф, този инструмент трябва да се използва като гъвкав път за постигане на рефлексивни цели от първия контакт на учителя с ученик.

Планиране на цели - жизнен път

ЗАБЕЛЕЖКА

Планирането на жизнени цели, както е обяснено на уебсайта на проекта (https://www.teachmi.eu/strength-based), свързва самоличността на ученика (моя живот), техните очаквания за бъдещето (моето бъдеще) и техния свят Вижте (моя свят) един с друг. Той също така гарантира, че амбициите на ученика за живота и за училище са свързани. С други думи, че техните училищни цели са поставени в по-широка рамка. Този план трябва да се използва в комбинация с контролен списък за директно наблюдение.

bottom of page