top of page

Инструмент 3 Фаза 1

Заглавие

Оценка на нуждите и контекста

Ученикът е помолен да отговори на набор от въпроси, изброени по-горе, относно неговото/нейното възприемане на заобикалящия контекст и неговото/нейното възприемане на техните собствени нужди. Подчертава се, че няма правилни или грешни отговори, а само лична гледна точка/мнение относно неговия/нейния опит и съображения.

Оценка на нуждите и контекста

Забележка

Използваме формат на квадратчето за отметка в следната диагноза, за да улесним използването на учителя.

Можете обаче да го използвате като интервю с директни въпроси или да го адаптирате като неформален разговор.

След първия контакт с ученика вече можете да използвате два инструмента за систематизиране на информацията. Първият инструмент е по-скоро насочен към списък за пряко наблюдение, а вторият инструмент е оценка на психомоторните измерения.

bottom of page