top of page

Инструмент 4 Фаза 1

Заглавие

Контролен списък за директно наблюдение

Инструкции

Следният затворен въпросник е инструмент в помощ на учителите и се състои от критерии, които могат да се наблюдават директно в училищен контекст. Основната цел на инструмента е да проследи надлъжно процеса на интеграция на младите хора мигранти и да разбере как те растат и развиват социални умения. За всички точки учителите могат да пишат подходящи коментари. Следователно най-доброто използване на този инструмент е диахронично. Например, това означава, че трябва да го използвате на всеки 2 месеца, за да ви даде еволюционна картина на учениците

Всяко поведение, сигнализирано по-долу, съответства на следните умения: социални, емоционални, релационни, емоционално настроение, социални и релационни, когнитивни и културни

Забележка

Идеята е да се завърши тази скала, за да се създаде профил на ученика във връзка с тяхното емоционално, релационно, емоционално настроение, социални и релационни, както и когнитивни и културни умения, за да се изработи план за насърчаване на по-голямо самосъзнание и самоувереност

Контролен списък за ежедневно наблюдение

bottom of page