top of page

Инструмент 5 Фаза 1

Заглавие

Оценка на психомоторните измерения

Психомоторната оценка е важна за илюстриране на развитието на детето/младежа и може, при някои обстоятелства, да повлияе на социалната и когнитивна интеграция. Следващата скала предоставя основен преглед на състоянието на ученика. Основната цел е да се наблюдават общите и фини двигателни умения на ученика.

Как се използва

  1. Започнете, като обясните целите на оценката на ученика и попитайте дали той/тя е съгласен с използването й (имайте предвид етичните съображения и поискайте информирано съгласие)

  2. Съветваме да наблюдавате изброените показатели на скалата съвместно с учителя по спорта.

  3. Контролният списък ще бъде използван от учителя(ите) въз основа на ситуациите, предложени в училищния контекст (в класната стая и на детската площадка или други ситуации). Не създавайте конкретни ситуации/дейности за наблюдение/оценка.

  4. Резултатите се анализират по отношение на честота и интензивност

Оценка на психомоторните измерения

Какво да направите след това

Ако резултатите покажат леки затруднения, учителите правят/се намесват с тези юноши, както правят с другите. Възприемане на слабости, намеса и насърчаване на тези двигателни или психомоторни умения или способности.

Ако резултатите показват сериозни затруднения, учителите трябва да се свържат с родителите, за да ги информират за опасенията и да предложат по-задълбочена оценка.

Ако възникнат езикови проблеми при контакт с родителите, учителите трябва винаги да се свързват с местните центрове за поддръжка и да поискат преводач

bottom of page