top of page

Дейност 3 Тема 3

Заглавие

Принципи на свързващата комуникация

Продължителност

90-120 минути

Очаквани резултати от обучението

До края на тази дейност учениците ще могат да:

 

 • Разпознават личните чувства и нужди, когато общуват в ситуации на критични културни различия

 • Идентифицирайте нуждите и чувствата на другия човек

 • Определете защо е възникнал конфликт, недоразумение в междукултурна ситуация

 • Прилага подходящи методи за общуване в междукултурен контекст

Методика

Междукултурна комуникация, активно слушане

Необходими ресурси

 • Флипчарт

 • Маркери

Приложения

Приложение I. Указания за учителите

Приложение II. Четири принципа на свързваща комуникация

Приложение III. Списъци с чувства и нуж

Описание

Стъпка 1. 

 • Преди започване на дейността внимателно прочетете Приложение I. Инструкции за учителите

 • Обяснете четирите принципа на свързващата комуникация (Приложение II.)

 • Разделете участниците по двойки

 • Всеки участник мисли за скорошна конфликтна ситуация, която е преживял, и отбелязва нейните ключови точки.

 • Ако избраната ситуация вече е разрешена, поканете вашите ученици да мислят за ситуацията, сякаш все още е налице.

 • Приложение III. Осигурете списък с чувства и нужди, които могат да помогнат на участниците да дефинират собствените си емоции и емоциите на другите.

 

Стъпка 2.

Дейността се развива в 3 кръга. Важно е за всеки кръг човекът, който слуша, да не прекъсва и да не коментира. Освен това човекът, който слуша другия, трябва да се опита да усети чувствата и нуждите на своя събеседник.

 

 •  Кръг 1 – споделяне на вашата история

В първия кръг всяка двойка описва конфликтната ситуация: напр. участващи хора, причини за конфликта. Единият говори, другият слуша.

След 3 минути те сменят ролята си.

Те обсъждат как е преминала дейността, дали са успели да опишат без предразсъдъци и без да лепят етикети на другия и дали им е било трудно да споделят своята история.

 

 • Кръг 2 – споделяне на вашите чувства/нужди

Във втория кръг учениците сменят партньорите си: те могат да решат или да разкажат една и съща история, или да опишат друга. Един човек говори 3 минути и след това сменят ролята си.

Така двойката трябва да опише своите чувства и нужди в момента на конфликта.

Те размишляват върху това как е било да говорят за своите чувства и нужди и дали са успели да ги опишат, без да обвиняват другия

 

 

 • Кръг 3 – анализиране на чувствата/нуждите на другия човек

В трети кръг двойките отново се сменят. Учениците ще се опитат да помислят за чувствата и нуждите на другия човек в конфликта. Отново, те могат да изберат да продължат с анализа на същата ситуация или да преминат към друга. Всеки партньор говори три минути и след това сменят ролята си.

Подходящи теми за дискусия

След упражнението можете допълнително да обсъдите с учениците си относно: 

 • какво са преживели по време на дейността

 • потребности и чувства

 • емпатия

 • чувствата на другия: не забравяйте, че можете само да ги познаете!

 • Значението на свързване и прекъсване на комуникацията (по-нататъшно обяснение за двете понятия в Приложение II.)

Първоизточник

Дейността е извлечена от Наръчник за обучение на Welcomm:

https://welcomm-europe.eu/media/welcomm-intercultural-awareness-training-course-en.pdf

Споделяйте истории, снимки и видеоклипове от вашия клас, докато използвате тази дейност!

bottom of page