top of page

Инструмент 4 Фаза 2

Заглавие

Огледална оценка (учител)

Обяснение на инструмента за огледална оценка за базирано на сила обучение

Когато учениците се запознаят достатъчно с тази форма на оценяване, тогава може да се добави „огледална оценка“ за учителя. „Огледална оценка“ означава, че учителят оценява учениците със същия формуляр за оценка, използван от учениците за самооценка.

Огледална оценка (учител)

Стъпка 2

Вижте фините разлики с формата за самооценка на ученика:

  • „Ти“ се отнася за ученика, „Аз“ се отнася за учителя;

  • „Какво научих“: Какво научих като учител от ученика;

  • „Какво имам нужда“: Какво има нужда учителят от ученика, за да му помогне по-добре;

  • „Каква е следващата стъпка“: както за ученика, така и за учителя.

 

Огледалната оценка прави връзката между учител и ученик равнопоставена. И двамата са признати за специалисти в своя свят и контекст. Като обсъждат различията, те вървят напред заедно, за да подобрят учебния процес на ученика и подкрепата от учителя.

Забележка

Самооценяването е идеално, когато на учениците е позволено да ръководят собствените си учебни процеси. Ето защо учителят е длъжен да приеме обратната връзка на ученика и да адаптира контекста, когато е необходимо. Когато свържем самооценката с контекста „Време“, ученикът може да следи собствения си напредък чрез Седмичен планировчик и Планировчик на цели. Това обаче не се отнася до напредъка на ученика в сравнение с останалата част от класа (групата), учебната програма или академичните очаквания. Следователно, за да гарантираме, че учебният процес е самонасочен, ние работим с „рубрики“, които се споделят с всеки ученик. По този начин всеки млад човек може да види откъде е дошъл (какво можех да направя вече?), къде се намира сега (какво мога да направя сега?) и накъде отива ( какво ще правя?).  

bottom of page