top of page

Дейност 1 Тема 5

Заглавие

Обсъждане на общи ценности и основни концепции

Продължителност

1ч.35 мин. – продължителността на всяка стъпка може да варира в зависимост от нуждите на вашия клас

Очаквани резултати от обучението

До края на тази дейност учениците ще могат да:

 • Разбиране на значението на културата, мултикултурализма, гражданството и по-специално европейското гражданство

 • Развийте чувство за обща принадлежност

 • Уважавайте различните възгледи и културен произход

Методика

Ролева игра, критично мислене

Необходими ресурси

Черна дъска/ флипчарт

Листове хартия, химикалки

Приложения

Приложение I. Дейност Стъпка по стъпка

Описание

Целта на тази дейност е да създаде релаксираща атмосфера, да повиши увереността и мотивацията на учениците за участие, да стимулира обмена на идеи и размисъл върху основни понятия като гражданство. 

Бележка за учителя: важно е да действате като посредник/фасилитатор, за да накарате вашите ученици да се чувстват комфортно при намесата и допускането на грешки.

 

Стъпка 1. 10 мин

Мозъчна атака: „Какво е добър гражданин?“

Групова дискусия:

 • Какви са основните прилики/разлики в отговорите?

 • Как можем да определим добрия гражданин?

 • Важни ли са правилата? Какво би станало без тях у дома или в училище?

 

Стъпка 2. 10 мин

Помолете учениците да нарисуват своя образ на европейски гражданин.

Групова дискусия:

 • Защо мислите за европейския гражданин по този начин?

 • Кои са типичните черти на европейския гражданин?

 • Каква е вашата роля в общността, когато мислите за вашите отношения със семейството/приятелите/съседството?

 

Стъпка 3. 15 мин

По двойки: Как ЕС присъства в ежедневието ви?

Групова дискусия:

 • Какво означава да си част от ЕС?

 • Какво е въздействието му върху живота ви (включително върху вашето училище, държава, квартал)?

 • Какви са вашите права и задължения като гражданин на ЕС?

 • Как можете да допринесете за вашата общност?

Стъпка 4. 15 минути

По двойки: Какво е мултикултурно общество?

Групова дискусия:

 • Имате ли приятели от различни страни, религиозни или етнически групи?

 • Използвате ли други езици извън майчиния си?

 • Как общувате с хора, говорещи друг език?

Стъпка 5. 15 минути

Разделете класа на две групи и ги помолете да създадат история, като започнат с:

1-ва група: имаше едно момче на име Марко, той...

2-ра група: имаше едно момче на име Ибрахим, той...

След като и двете групи са готови и са представили своята история пред цялата група, обсъдете:

 • Интересувате ли се от други култури?

 • Как можете да научите повече за други култури и среди?

Стъпка 6. 30 минути

Ролева игра: разделете учениците на репортери и граждани.

Репортери: разходете се сред гражданите и им задайте няколко бързи въпроса по различни теми. Накрая те правят кратко обобщение на събраните отговори.

Въпросите, зададени от репортерите, могат да включват:

 • Можете ли да ми кажете нещо за ЕС?

 • Какво мислите за...[народ]?

 • Говорите ли чужд(и) език(ци)? Искате ли да научите нов език?

 • Кои страни са част от ЕС?

 • Къде бихте искали да отидете в ЕС? Защо?

 • Имате ли приятели от различни културни среди?

 • Какво е култура/ценност/общност?

Първоизточник

GEM IN: Ръководство за методически подход. връзка:https://gem-in.eu/en/resources

Споделяйте истории, снимки и видеоклипове от вашия клас, докато използвате тази дейност!

bottom of page